NASZA OFERTA

W trosce o Państwa potrzeby z zakresu kształcenia odpowiedzialnej Kadry technologicznej, Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej wraz z Science and Plastic Experts ma przyjemność zaprezentować swoją ofertę szkoleniową w dziedzinie przetwórstwa termoplastycznych materiałów polimerowych:

 • Termoplastyczne materiały polimerowe i ich podstawowe właściwości
 • Aplikacyjne zastosowanie tworzyw polimerowych – ich wady oraz zalety
 • Podstawowe właściwości tworzyw sztucznych
 • Środki pomocnicze stosowane w przetwórstwie polimerów
 • Nowe grupy materiałów polimerowych – kompozyty polimerowe

TP. Tworzywa polimerowe

podstawowe właściwości, zastosowanie

To szkolenie jest dla każdego. Nie jest ważne jakie piastujesz stanowisko, nie jest ważne jakie studia skończyłeś, zawarta w tym bloku tematycznym wiedza pozwoli ci łatwo i bezpiecznie zanurzyć się w świecie polimerów, ich dodatków oraz właściwości wybranych termoplastów. Będzie się mógł poczuć się komfortowo z poczuciem usystematyzowań tych podstawowych zagadnień.
 • Podstawowe informacje z zakresu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Niedoskonałości procesu – Skurcz przetwórczy i jego wpływ na wyrób gotowy
 • Zjawiska zachodzące podczas przetwórstwa – Orientacja podczas przepływu
 • Zjawiska zachodzące podczas procesów przetwórstwa, naprężenia własne, deformacje wyprasek
 • Podstawowe układy funkcjonalne wtryskarki oraz parametry techniczne
 • Poszczególne etapy procesu wtryskiwania
 • Technologia wtryskiwania – parametry procesu oraz ich wpływ na właściwości otrzymywanych wyrobów

PT. Przetwórstwo tworzyw sztucznych

podstawy technologiczne

Poruszana w ramach szkolenia tematyka odnosi się do najważniejszych zjawisk zachodzących podczas procesu wtryskiwania termoplastycznych materiałów polimerowych. Ich dogłębne poznanie i zrozumienie staje się podstawą nie tylko do zrozumienia procesu ale również poznania możliwości maszyn i urządzeń a przede wszystkim właściwości przetwarzanych materiałów polimerowych. Dopiero skorelowanie tych trzech zmiennych staje się kluczem do sukcesu – TWOJEGO SUKCESU!
 • Podstawowe funkcje formy wtryskowej oraz jej układów
 • Systemy zimnokanałowe kontra systemy gorącokanałowe
 • Układy termostatowania form wtryskowych oraz ich wpływ na właściwości wyrobu
 • Charakterystyka podstawowych procesów zachodzących w formie wtryskowej
 • Przepływ przepływ tworzywa w formie
 • Eksploatacja form wtryskowych
 • Konstrukcja narzędzia a jakość i efektywność produkcji
 • Technologie wytwarzania form wtryskowych

F. Narzędzia

formy wtryskowe

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego proces Twój proces wtryskiwania jest niestabilny, gdzie popełniłeś błąd? Co może być przyczyną niepowodzenia : przetwarzany materiał, maszyna lub urządzenia peryferyjne, proces technologiczny czy może właśnie forma wtryskowa.
Aby dotrzeć do sedna zagadnienia konieczne jest zgłębienie wiedzy leżącej na pograniczu tych wszystkich tematów, ponieważ są one nierozerwalnie związane i przenikają się. Niezbędna jest znajomość zagadnień dotyczących lepkości przetwarzanych polimerów, ich przepływu w formie, zjawisk jakie temu przepływowi towarzyszą zarówno podczas procesu jaki i po jego zakończeniu, naprężeń powstających w detalach oraz deformacji postaciowych które tym zmianom towarzyszą. A wreszcie a może przede wszystkim sposobom zapobiegania trym niepożądanym zjawiskom poprzez prawidłowy dobór poszczególnych podzespołów układu maszyna – narzędzie.
 • Efektywne przygotowanie procesu
 • Efektywne przygotowanie materiału – suszenie, transport, mieszanie, dozowanie itp.
 • Przygotowanie kompozycji polimerowych
 • Poprawne dozowanie napełniaczy
 • Separacja metali
 • Odbieranie gotowego wyrobu
 • Co zrobić z odpadem – Rozdrabnianie i zawracanie odpadów
 • Kontrolowanie temperatury formy wtryskowej – termostaty i chillery
 • Jak organizować produkcje na przykładzie wtryskowni

UP. Urządzenia peryferyjne

osprzęt oraz technologie pomocnicze procesu wtryskiwania

Czy przeglądając kartę charakterystyki przetwarzanego materiału polimerowego nie zwróciły Twojej uwagi informacje dotyczące sposobów składowania, przygotowania a następnie dozowania tego polimeru?
Jakże często pomijamy te informacje uważające je za zbędne, a jak dowodzą badania to właściwe przygotowanie polimeru do procesu technologicznego decyduje o jego powodzeniu i minimalizuje straty związane koniecznością zawracania lub utylizacji nieudanych prób produkcyjnych. Powtarzalność procesu oraz jego stabilność drzemią właśnie w urządzeniach peryferyjnych.
 • Od czego zacząć – procedura poprawnego uruchomienia maszyny
 • Dobór parametrów procesu – zajęcia praktyczne
 • Wpływ parametrów przetwórstwa na wypełnianie formy wtryskowej
 • Wpływ parametrów przetwórstwa na właściwości wyprasek wtryskowych
 • Wpływ parametrów przetwórstwa na wady wyprasek wtryskowych
 • Budowa narzędzia a efektywność produkcji
 • Obsługa form wtryskowych
 • Metody kontroli jakości produkcji wtryskowej

TW. Technologia wtryskiwania

dobór optymalnych parametrów procesu teoria/praktyka

W teorii blok tematyczny mogący zainteresować tylko technologów oraz operatorów maszyn, jednakże jest on wypadkową wszystkich poprzednich bloków. Zawarte w nim informacje osadzone są niezwykle mocno w wiedzy odnoszącej się do właściwości materiałów polimerowych ich zachowania się podczas przepływu, zmian jakie zachodzą w polimerze w chwili korygowania nastawów maszynowych. Połączenie wszystkich tych informacji daje klarowny obraz procesu technologicznego jakim jest wtryskiwanie termoplastycznych tworzyw sztucznych.
 • Wytwarzanie wyprasek pustych
  - Wtryskiwanie wspomagane gazem oraz wodą
 • Wytwarzanie wyprasek strukturalnych
  -Wtryskiwanie porujące
  -Wtryskiwanie mikorporujące
 • Dekorowanie wyprasek wykonanych z tworzyw sztucznych
  -Technologie IML oraz IMD
 • Wytwarzanie detali polimerowo
  - metalowych
  - Wtryskiwanie proszków metalicznych
  - Technologia IMA oraz otryskiwanie wkładek
Wiele firm zgłębia zagadnienie wzrostu konkurencyjności, zdobycia przewagi na rynku, ugruntowania swojej pozycji w branży lub jej całkowitego zdominowania. Są to cele jak najbardziej realne. Kluczem do tych zamierzeń jest poznanie nowych możliwości jakie dają innowacyjne i nowoczesne technologie przetwórstwa. To właśnie one otwierają przed firmą nowe możliwości pozwalają przekraczać granice które do tej pory były niemożliwe do ominięcia.
Chcesz produkować szybciej, wydajniej, taniej, chcesz osiągnąć wysoką jakość swoich produktów, zwiększyć ich atrakcyjność wizualną oraz bezpieczeństwo użytkowania? Możesz zrealizować te cele jak również wydatnie zwiększyć prestiż firmy biorąc udział w szkoleniu z zakresu doboru metod niekonwencjonalnych oraz ich wykorzystania w codziennej produkcji.